logo


Akademia Rodzica

Akademia Rodzica

ŚWIADOMY RODZIC - SZCZĘŚLIWE i ZDROWE DZIECKO
PODARUJ SOBIE 10 GODZIN CZASU
NA BUDOWANIE WIEDZY I ŚWIADOMOŚCI


Akademia Rodzica:

  • Odkrywa oraz nazywa: TALENTY I MOCNE STRONY  Rodziców.
  • Uczy jak obserwować i odkrywać TALENTY i MOCNE STRONY u dzieci i młodzieży.
  • Prezentuje strategię efektywnej komunikacji wspierającej w rodzinie.

 
Odpowiada na pytania:

  • Czy każdy człowiek ma specjalizację i czy warto na niej budować życie?
  • Jak kształtować w sobie i dzieciach kompetencje przyszłości?
  • Jak budować w sobie i dziecku poczucie własnej wartości?
  • Jaka jest rola ZARZĄDZANIA SOBĄ NA ZIELONEJ ŚCIEŻCE
    w kształtowaniu zdrowia i satysfakcji życiowej?
  • Jak wybrać przyszły zawód?

 Jesteś w: start  >> Akademia Rodzica