logo


Kompas Kariery Crown

CZYM JEST?

Kompas Kariery® Crown jest unikalnym narzędziem, które pomaga
w określeniu predyspozycji zawodowych, trafnym wyborze kierunku rozwoju zawodowego i  odkryciu nadrzędnego celu w życiu.

 • Bada cztery kluczowe obszary określające wybór kariery: osobowość, zainteresowania, umiejętności i życiowe wartości.
 • Był rozwijany przez ponad 10 lat i został rygorystycznie zweryfikowany i oceniony pod względem rzetelności, przy użyciu standardowych psychometrycznych zasad badania i pomiaru.
 • Jest jednym z bardzo niewielu narzędzi profilowania, które odnoszą się do ścieżki kariery z perspektywy wartości uniwersalnych.

Jest to usługa edukacyjna dzięki której klient w sposób praktyczny uczy się jak zarządzać swoim talentem. Celem testu Kompasu Kariery® jest ukierunkowanie naszej edukacji, pracy i służby by:

 • Pasowała do naszej osobowości,
 • Była zajęciem, które nas interesuje,
 • Wykorzystywała nasze umiejętności.

CO DAJE CI KOMPAS KARIERY CROWN?

 • Unikalną pomoc w odkryciu osobistego potencjału.
 • Wielowymiarowy, obszerny profil zawodowy – 32-stronicowy raport do którego możesz wrócić na dalszych etapach edukacji. Przykładowy raport znajduje się tutaj: https://careerdirect-ge.org/explore/sample-reports
 • Obiektywne spojrzenie na Twoje plany, zamiary i ocenę ich w świetle wyników badań.
 • Praktyczne wnioski dla ścieżki edukacji i kariery.
 • Znacznie większą pewność, że to co wybierasz jest tym, do czego pasujesz.
 • Profesjonalną analizę talentów i predyspozycji.
 • Poczucie pewności, że wykorzystujesz potencjał jakim zostałeś obdarzony.
   

Zadaniem naszych Trenerów Rozwoju Osobistego

jest pomóc klientom dowiedzieć się, jaka jest ich osobowość, zainteresowania, umiejętności i zestaw wartości oraz jak tę wiedzę wykorzystać do mądrego zaplanowania swojego życia. Trenerzy  pomagają klientom określić i zbadać różne opcje zawodowe, które są zgodne z ich wewnętrzną konstrukcją osobową i dlatego stwarzają największe możliwości odniesienia sukcesu.

Takie podejście ukierunkowuje poszukiwanie pracy i umożliwia klientom długofalowe rozwijanie siebie i swojego potencjału w zgodzie z samym sobą.
 

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem diagnozy Kompas Kariery Crown – prosimy o kontakt.


 Jesteś w: start  >> Diagnozy  >> Kompas Kariery Crown