logo


Talenty dla organizacji

Zarządzanie Talentami i wyznaczanie Zielonych Ścieżek rozwoju w organizacji niesie ze sobą korzyści dla organizacji: bezpośredni wzrost zaangażowania i wydajności zespołu!

ZARZĄDZANIE TALENTAMI

 • poznanie najnowszych, światowych trendów w HRM
 • poznanie TALENTÓW neuronalnych pracowników
 • określenie zwrotu z inwestycji po wdrożeniu talentów w organizacji
 • STWORZENIE MAPY TALENTÓW poszczególnych zespołów i całej  ORGANIZACJI

DIAGNOZA MOCNYCH STRON

 • poznanie Mocnych Stron pracowników
 • wypracowanie pomysłów na działania
  • jak na talentach pracowników budować ich Mocne Strony?
  • budujące pozycję konkurencyjną organizacji?

WYZNACZANIE I REALIZACJA CELÓW

 • identyfikacja celów indywidualnych pracowników
 • identyfikacja celów grupowych
 • doskonalenie sztuki określania celów indywidualnych i grupowych
 • wykorzystanie talentów do szybszego osiągania celów organizacji
 • poznanie narzędzi
  • efektywnej realizacji celów strategicznych organizacji
  • doskonalenie sztuki realizacji celów grupowych

ATMOSFERA

 • wytworzenie atmosfery i otoczenia sprzyjającego realizacji zadań po linii osobistych talentów neuronalnych
 • stworzenie unikalnej kultury firmy opartej na Mocnych Stronach pracowników
 • budowanie postaw rozumienia i akceptacji RÓŻNORODNOŚCI
 • poznanie narzędzia do zarządzania różnorodnością

KREOWANIE LIDERÓW

 • doskonalenie cech liderów
 • wykorzystanie indywidualnych talentów do budowania pozycji lidera
 • sposoby zamieniania talentów zespołu w bezpośrednie wyniki "turn talent into performance"
 • wdrożenie wiedzy o talentach w ogólną tożsamość, kulturę i strategię firmy

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

 • określanie ścieżek rozwoju pracowników w zgodzie z talentami
 • wytyczanie ścieżek kariery zawodowej
 • umocowanie wiedzy o talentach i mocnych stronach w OCENIE PRACOWNICZEJokreślanie planu rozwoju pracowników po ocenie pracowniczej

BUDOWANIE ZESPÓŁÓW

 • określenie zasad "pomnażania" oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniami w zespole
 • konsolidacja zespołu poprzez lepsze poznanie
 • doskonalenia umiejętności określania ról w zespole
 • efektywne sposoby na wykorzystanie potencjału całego zespołu
 • zewnętrzna perspektywa i doradztwo: jak polepszyć wydajność zespołu  
 • polepszenie komunikacji pomiędzy różnymi działami (np: IT i sprzedaż)
 • zwiększenie współpracy w zespole
 • techniki motywacyjne w oparciu o filozofię mocnych stron
   

SAMOŚWIADOMOŚĆ PRACOWNIKÓW

 • poznanie dominujących wzorców
  • myślenia pracowników
  • działania pracowników
  • odczuwania pracowników
 • określenie Zasobów osobistych pracowników
 • znają swoje Mocne Strony i kierunki rozwoju osobistego w zespole

INTEGRACJA PRACOWNIKÓW

 • możliwość realizacji osobistych potrzeb zaistnienia pracowników na tle grupy
 • poczucie indywidualnego wkładu w efek działania całego zespołu
 • identyfikacja OBSZARÓW WSPÓŁPRACY

MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

 • identyfikacja źródeł
 • stworzenie mapy motywacji pracowników
 • zwrost zadowolenia pracowników

ZIELONA ŚCIEŻKA

 • pracownicy poznają filozofię
 • zdiagnozowanie miejsca pracowników na ścieżce


Jeśli są Państwo zainteresowani Szkoleniem i odkrywaniem talentów w organizacji  – prosimy o kontakt.Jesteś w: start  >> Talenty wg Gallupa  >> Talenty dla organizacji