logo


Diagnozy nauczycieli

Style zarządzania sobą w nauczaniu.

Program skierowany jest do nauczycieli, edukatorów, opiekunów i rodziców. Uświadamia, czym jest obszar osobistych talentów i umiejętności w kontekście pracy nastawionej na realizację określonych celów. Szkolenie porusza również zagadnienia indywidualnych wzorców myślenia, działania i komunikowania, oraz radzenie sobie ze stresem.

CELEM PROGRAMU

 • poznanie osobistych wzorców myślenia i działania,
 • określenie i poznanie obszarów przedsiębiorczości osobistej,
 • określenie dominującej półkuli mózgowej determinującej proces kreatywnego myślenia,
 • poznanie i określenie indywidualnych talentów i mocnych stron,
 • poznanie narzędzi wspierających proces nauczania – techniki uruchamiające potencjał obu półkul mózgowych, praca z wyobraźnią, wizualizacja,
 • poznanie zasady Pareto, jej zastosowania w pracy zawodowej i życiu prywatnym,
 • rozwijanie umiejętności prawidłowego formułowania celów.

PO ZAJĘCIACH UCZESTNIK

 • zna swój indywidualny styl komunikowania się,
 • ma określone osobiste wartości komunikacyjne,
 • umie określać cele indywidualne według zasady SMART,
 • umie udzielić pozytywną i negatywną informację zwrotną w komunikacji,
 • potrafi prawidłowo formułować cele i zadania dla poszczególnych uczniów.

Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem diagnozy nauczycieli – prosimy o kontakt.

 Jesteś w: start  >> Diagnozy  >> Diagnozy nauczycieli