logo


Reiss School Motivation Profile

 
Reiss School Motivation Profile (RSMP) jest szczególną formą Reiss Motivation Profile (RMP) przygotowaną dla młodzieży w wieku 12 – 25 lat. Narzędzie to pokazuje nie tylko co, ale i na ile motywuje młode osoby. Wersja ta opisuje 16 motywatorów.
 
Po wypełnieniu kwestionariusza badany otrzymuje raport (40 stron):
 • opisujący osiągnięcia w szkole, 
 • motywację do nauki,
 • profilowanie zawodowe badanego. 
 
Profil pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania:
 • Jakie są moje talenty i naturalne predyspozycje w każdym
  z 13 obszarów?
 • Co motywuje mnie w każdym z 16 obszarów?
 • Jak lepiej porozumiewać się z innymi i rozwiązywać konflikty?
 • Jak realizować swoje plany i podejmować właściwe decyzje?
 
Otrzymuje również wskazówki, jaki kierunek rozwoju zawodowego najbardziej do niego pasuje i będzie zgodny z jego naturalnymi talentami i predyspozycjami. Podczas rozmowy z RSMP-Masterem może zostać wypracowana konkretna droga rozwoju zawodowego.
 
Znajomość profilu motywacyjnego młodego człowieka może być ponadto bardzo pomocna dla jego rodziców (opiekunów) i nauczycieli w:
 • lepszym jego zrozumieniu, 
 • doborze odpowiedniej formy nauki, 
 • lepszym poznaniu powodów ewentualnych problemów w szkole,
 • zwiększeniu samoakceptacji.
 
Dla całych oddziałów klasowych przygotowywane są również zbiorcze zestawienia i wskazówki do pracy w szkole. 
 
Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem diagnozy RSMP – prosimy o kontakt.


Jesteś w: start  >> Diagnozy  >> Reiss School Motivation Profile