logo


O nas

Renata Gut

Przedsiębiorca, trener biznesu i edukacji od 25 lat. Popularyzuje teorię Instytutu Gallupa i model Clifton StrengthsFinder oraz model STANDOUT Marcusa Buckinghama. Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Absolwentka VII Nitki EX MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie jako wykładowca prowadzi autorskie programy: przedmiot „Zarządzanie sobą” dla kierunków MBA oraz kurs „Odkryj swoje Talenty i mocne strony. Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce”. Współtworzyła program: Szkoła Trenerów Biznesu na ALK. Posiada dyplom studiów podyplomowych: „Psychologia w Biznesie” z WSB we Wrocławiu.

Uczyła się od największych światowych autorytetów w obszarach technik uczenia się, strategii myślenia i działania, NLP oraz kształtowania zmian i nawyków osobistych takich jak: Tony Buzan, Jeannette Vos, Christina Hall, Georgi Łozanow, Carla Hannaford, Marek Szurawski, Brian Tracy.

Zainicjowała pracę zespołu trenerskiego i czasopisma „Podróż w Intelekt” promującego maksymę Petera Druckera: „Najpierw zarządzaj sobą, potem innymi i organizacją”. Ukształtowała i wprowadziła na polski rynek trenerski swój autorski program „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce”.

Diagnozuje dzieci, młodzież i dorosłych - inspirując innych do odkrywania swoich talentów i mocnych stron. Realizowała programy Diagnozy Talentów i Mocnych Stron, dla największych firm polskich i banków. Buduje w firmach zespoły w oparciu o współczesne trendy liderowania i zarządzania opartego na mocnych stronach członków zespołu.

Współautorka książki „Zarządzanie sobą” (wyd. DIFIN, 2008), autorka książki „Cechy osobowe dyrektora szkoły a styl zarządzania” (wyd. CODN, 2009) autorka i wydawca książek: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015) i „POKOLENIE Y” (wyd. Flashpoint, 2016). Pozycje promują w biznesie i polskiej edukacji nowoczesne metody uczenia się i nauczania, dopasowane do indywidualnych strategii uczenia się nauczyciela i ucznia. Pasjonuje się współczesną wiedzą o mózgu człowieka i jego możliwościami, komunikacją i technikami odkrywania dróg kompromisów i porozumienia, oraz strategiami tworzenia i budzenia kreatywności.

Na co dzień realizuje w życiu i praktyce biznesowej misję: „Z PASJĄ inspirujemy do odkrywania PASJI”. Jej osobiste pasje to: uczenie się, prowadzenie warsztatów, żeglowanie, narciarstwo i „życie na bosaka, zbierając muszle”. Prywatnie, mama 2 dorosłych dzieci. W teście Instytutu Gallupa posiada takie talenty jak: Wizjoner, Strateg, Uczenie się, Odkrywczość i Maksymalista. W teście Standout Marcusa Buckinghama ma rolę: Twórca i Doradca.

Anna Brzosko

Anna Brzosko

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, specjalistka w dziedzinie zarządzania różnorodnością. Jej praca doktorska dotyczyła kulturowych uwarunkowań adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach. Praca pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta. 

Certyfikowany trener, coach i mówca John Maxwell Team, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego.
Członek European Academy of Management.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą i talentami” oraz „Zarządzanie wiekiem i różnorodnością” dla studentów studiów podyplomowych. Prowadzi również zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK.

Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej, organizacjach samorządowych oraz w placówkach edukacyjnych w całym kraju.

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju osobistego. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, podnoszenie kwalifikacji, rozwój osobisty, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, przygotowywanie prezentacji, udział w spotkaniach, ustalanie planów, celów i strategii, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public relations bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć.

Szczególną uwagę zwraca na diagnozowanie i rozwój indywidualnego potencjału u dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia z uczniami i nauczycielami na temat efektywnych technik uczenia i nauczania. Master RMP i RSMP – Profilu motywacyjnego Reiss Motivation Profile. Aktywny konsultant Kompasu Kariery CROWN. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.

Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. W teście Instytutu Gallupa posiada takie talenty jak: Maksymalista, Rozwijanie Innych, Aktywator, Bliskość, Komunikatywność. W teście Standout Marcusa Buckinghama ma rolę: Opiekun i Stymulator.
 

Agnieszka Gut

Gallup Certified Strength Coach

Uwielbiam rozwijać ludzi w kierunku ich pełnego potencjału i marzeń. Poprzez biznes, życie oparte na mocnych stronach i sport inspiruję innych do odkrywania i podążania za Zieloną Ścieżką.

Executive Coach, Coach Indywidualny & Grupowy, Trener Biznesu (Akademia Koźmińskiego, Warszawa), EuroMBA (Europejskie Konsorcjum) Business Professional, Trener Fitness (Orthos, Barcelona).

Współautor modelu zarządzania: "Zarządzanie na Zielonej Ścieżce". Współautor dwóch publikacji: "Zarządzanie na Zielonej Ścieżce, pokolenie Y", "Zarządzanie na Zielonej Ścieżce: Dyrektor szkoły z pasją". Współzałożyciel Toastmasters Youth (Barcelona).

Filozofię odkrywania potencjału, nazywania talentów i budowania mocnych stron mój brat i ja wynieśliśmy z domu. Odkąd pamiętam, była to najsilniejsza wartość rodzinna. Buduję swoje sesje coachingowe na 25-letnim doświadczeniu rodzinnym i szkoleniowym. Wraz z Instytutem Talentu Flashpoint "z pasją inspirujemy do odkrywania pasji". Pomagamy w budowaniu skutecznych technik zarządzania sobą, ludźmi i organizacjami.

Grażyna Kącka

Psychoterapeutka i socjoterapeuta Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, pedagog i biotechnolog. Ukończyła studium pomocy rodzinie. Od lat skoncentrowana na pracy z drugim człowiekiem. Od 2005 roku terapeuta na Oddziale Dziennym dla osób uzależnionych z podwójną diagnozą. Wiele lat kierownik placówki socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Master Trener amerykańskiej metody Aggression Replacement Training. Od kilkunastu lat szkoli w całej Polsce wszystkich, którzy chcą poznać doskonałą metodą by chronić się lepiej. Prowadzi grupy zarówno dla 5-latków, jak i dzieci starszych, młodzieży, nauczycieli, wychowawców ośrodków socjoterapeutycznych, więźniów (m.in. szkoląc Zakłady Karne we Wrocławiu i Strzelinie). Pracuje z osobami dorosłymi i grupami systemowymi. Superwizor certyfikujących się trenerów Treningu Zastępowania Agresji. Od 2017 roku Master Trener Programu PEACE – ART i członek Międzynarodowej Organizacji Twórców i Praktyków Treningu Zastępowania Agresji PREPSEC International.

Od 2006 roku prowadzi szkolenia, grupy terapeutyczne, pracuje w poradniach zdrowia psychicznego (nie jestem w stanie już zliczyć ile godzin szkoleniowych za mną!). Współpracuje z Urzędami Miasta i Województwa, wzbogacając ofertę samorządowców w dziedzinie zdrowia publicznego. Od ponad pięciu lat prowadzi własną praktykę terapeutyczną Centrum Pomocy Psychoterapeutycznej Lecznica Dusz. Kierownik i koordynator projektów unijnych. Zaangażowana w organizacje pozarządowe i działalność społeczną, silnie zaangażowana w szkolenia osób pracujących w SOS Wioskach Dziecięcych. Od 2013 roku Prezes Stowarzyszenia na rzecz Pomocy Psychoterapeutycznej, Rozwoju i Profilaktyki Zdrowia Psychicznego „Lecznica Dusz" skupia się na działaniu wspierającym rozwój interpersonalny, psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Obecnie w ścisłej współpracy z Dyrektorami dolnośląskich szkół.

Katarzyna Mikołajczyk

Trener, coach i doradca, ekspert HR, wykładowca na studiach Executive MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. Z wykształcenia mgr ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka studiów Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Ponad 20 lat doświadczenia w dziedzinie HR w korporacjach międzynarodowych w sektorze finansowo-bankowym.
Koordynowała wdrożenie pierwszego w Polsce programu rozwojowego dla menadżerów - przywództwo w Nordea opartego o zarządzanie talentami według metodologii Instytutu Gallupa.
 
Przeprowadziła organizację przez procesy restrukturyzacyjne, fuzje, negocjacje ze Zawiązkami Zawodowymi oraz wdrażała i tworzyła procedury, regulaminy i polityki w obszarze HR. Uzyskała dofinansowanie projektu szkoleń dla Banku ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”; wdrożyła metody Assessment i Development Center w zarządzaniu rozwojem kadr i pozyskiwaniu nowych kadr przy udziale wewnętrznych Asesorów. 
 
Prywatnie pasjonatka rozwoju osobistego i jogi, kochająca podróże, biografie i rodzinę. W teście Instytutu Gallupa posiada takie talenty jak: Strateg, Odpowiedzialność, Aktywator, Bliskość i Uczenie się.
 

Joanna L. Korczak

Joanna KorczakAbsolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu we Wrocławiu Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Psychologii Zarzadzania na Uniwersytecie im. Mickiewicza w Poznaniu. Jest certyfikowanym coachem International Coach Federation.
Coach-talentów, doradca z pasją odkrywania w innych ludziach ich mistrzostwa według Gallupa. Pomaga uczyć jak rozwijać mocne strony i jak nimi zarządzać w sobie oraz jak rozpoznawać je u innych. Właścicielka firmy Butterfly zajmującej się organizacją szkoleń i coachingami i zajmuje się wszystkim, co nazywa pasją i spełnianiem marzeń.

Agnieszka Mierzwińska

Psycholog sportu  - Magister psychologii Uniwersytetu SWPS, tam też ukończyła studia podyplomowe z zakresu psychologii sportu. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Tilburgu.

Jej największą pasją jest jeździectwo  i od dzieciństwa związana ze środowiskiem jeździeckim.  Od ponad 15 lat jest czynną zawodniczką w dyscyplinie skoki przez przeszkody. Wywalczyła wiele nagród w zawodach krajowych i międzynarodowych a także na Mistrzostwach Polski WKKW.

Prowadzi konsultacje ze sportowcami głównie na terenie Wrocławia i okolic. Spełnia się również jako trenerka -  współpracuje zarówno z młodymi jak i doświadczonymi zawodnikami. W szczególności pracuje nad: koncentracją, motywacją, radzeniem sobie z presją, wyznaczaniem celów, relaksacją, wizualizacją, zwiększaniem pewności siebie, komunikacją zawodnik - trener - rodzic.

Uważa, że ma dużo szczęścia gdyż może łączyć pasje wraz z pracą psychologa.

Aleksander Wysocki

Aktor, pedagog, trener rozwoju osobistego. Absolwent PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie, wydział aktorski, mgr sztuki.
Aktor scen wrocławskich: Teatru Współczesnego, Polskiego, Pantomimy, Teatru Studio w Warszawie i Transformtheater w Berlinie. Pracował z wybitnymi twórcami polskiej sceny: H. Baranowski, H. Tomaszewski, J. Szajna, J. Grzegorzewski, M. Treliński, J. Englert.

Praca w filmach, teatrach tv, serialach telewizyjnych, nagrania radiowe, nagrania do gier komputerowych, praca w dubbingu.

Doświadczenia pedagogiczne i szkoleniowe zdobywał ucząc na wydziale aktorskim wrocławskiej PWST, prowadząc warsztaty teatralne i kursy retoryki. Współpracował z Wyższą Szkołą Komunikacji i Mediów Społecznych im. J. Giedroycia w Warszawie. Obecnie prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Od 2004 roku prowadzi szkolenia z zakresu: Autoprezentacja / Budowanie wizerunku, Komunikacja interpersonalna, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych - techniki aktorskie, Zarządzanie stresem.

Artur Walczak

Doświadczony trener, partner biznesowy z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, specjalizujący się we wdrażaniu programów Talent Management w Polsce i za granicą, na wszystkich poziomach organizacji.

Z  wykształcenia  filolog,  mający  doświadczenie  we  wdrażaniu  zajęć  z  języka  angielskiego  na  poziomie organizacji  oraz  programów  profilowanych  z  zakresu  Business  English.  Jako  trener  i  konsultant merytoryczny  związany  z  Instytutem  Talentów  od  2006  roku  prowadzi  szkolenia  i  wspiera  efektywne wykorzystanie zasobów osobistych i Talentów w sprzedaży, budowaniu zespołów i zarządzaniu.
Posiada  doświadczenie  menedżerskie  w  zarządzaniu  zespołami  i  projektami  w  branży  badawczej, logistycznej oraz IT.

 


oraz grono współpracowników…Jesteś w: start  >> O nas