logo


Kompleksowa diagnoza pedyspozycji zawodowych

Diagnoza Indywidualnych Predyspozycji Zawodowych i budowanie Samoświadomości

JAK DOBRZE WYBIERAĆ,
BY REALIZOWAĆ PASJE?

 

DLA KOGO? - dla osób, które poszukują własnej drogi, aby odpowiedziały sobie na pytanie:

 • Co jest moją pasją?
 • Jakie są moje talenty i jak je wykorzystać w życiu zawodowym?
 • Jak połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli jak robić to, co sprawia przyjemność i jeszcze zarabiać na tym pieniądze?
 • Jak odkryć swój najbardziej efektywny sposób myślenia i działania?

PO CO?

 • Aby osoby na początku życia zawodowego zdobyły wiedzę o sobie i swoich mocnych stronach.
 • Odkrycie indywidualnych talentów w obszarach myślenia, działania i odczuwania i zbudowanie świadomości ich efektywnego wykorzystania w życiu.
 • Zdiagnozowanie i pomoc w doprecyzowaniu preferowanego zawodu, zgodnego z naturalnymi predyspozycjami – odszukanie ZIELONEJ ŚCIEŻKI w życiu.
 • Wzmocnienie naturalnej motywacji do działania poprzez odkrycie i uszanowanie osobistych wzorców myślenia i działania.


WYKORZYSTYWANE NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE

Kwestionariusz dominacji półkulowej wpływającej na nasz sposób zbierania
i przetwarzania danych oraz sposób emocjonalnego reagowania.
Kwestionariusz dominacji sensoryczne wpływającej m.in. na sposób komunikowania
i uczenia się
Kompas Kariery CROWN® test analizujący cztery kluczowe wymiary wewnętrznej konstrukcji osoby: Osobowości, Zainteresowaniach, Umiejętnościach
i Wartościach
Test Clifton Strengthsfinder® test identyfikujący 5 najsilniejszych Talentów zgodny metodyką Instytutu Gallupa
RSMP - Reiss School Motivation Profile® test ukazujący indywidualny profil motywacyjny w oparciu o hierarchię potrzeb w zakresie 16 obszarów wewnętrznej motywacji

PROGRAM DIAGNOZY

PIERWSZE SPOTKANIE

 1. Określenie dominacji półkulowej - czemu jedne rzeczy są dla mnie prostsze od innych? Identyfikacja ulubionego sposobu myślenia, uczenia się i wykonywania zadań.
 2. Określenie dominacji sensorycznej - odpowiedź na pytanie, czy jestem wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem i co z tego wynika dla mojego sposobu komunikowania, zapamiętywania i odtwarzania informacji?
 3. Omówienie wyników testu Kompas Kariery CROWN® - analiza wymiarów wewnętrznej spójności na poziomie osobowości, zainteresowań, umiejętności i wartości – odpowiedź na pytanie, czy to, co zamierzam robić jest zgodne ze mną? Czy daje mi możliwość realizacji siebie?
 4. Wzbudzenie refleksji osobistej.

DRUGIE SPOTKANIE

 1. Omówienie wniosków i przemyśleń z pierwszego spotkania.
 2. Mam talent, a nawet 5 talentów – omówienie testu Clifton Strengthsfinder®. Identyfikacja talentów jako najsilniejszych wzorców myślenia, działania i odczuwania.
 3. Analiza wykorzystania talentów w życiu.
 4. Jak mówić o swoich talentach i mocnych stronach?
 5. Jak budować swoją ścieżkę kariery w oparciu o talenty? – stworzenie planu rozwoju.
 6. Wzbudzenie refleksji osobistej.

TRZECIE SPOTKANIE

 1. Omówienie wniosków i przemyśleń z drugiego spotkania.
 2. Czym jest motywacja wewnętrzna?
 3. Analiza indywidualnej kombinacji motywatorów - omówienie testu RSMP - Reiss School Motivation Profile®.
 4. Które potrzeby realizuję, a których jeszcze nie?
 5. Jak budować swoją ścieżkę kariery w oparciu o motywatory i talenty? – stworzenie planu rozwoju.

LOGISTYKA DIAGNOZY

Przed rozpoczęciem procesu diagnozy, w trakcie rozmowy telefonicznej Trener ustala z Klientem/ Rodzicami Klienta cel i szczegółowe potrzeby.

 • Każde ze spotkań trwa ok. 2 – 3h.
 • Jest to indywidualne spotkanie Klienta z Trenerem rozwoju.
 • Przed spotkaniami Klient otrzymuje kody do wykonania testów.
 • Podczas spotkań Klient otrzymuje wyniki testów w formie raportów.
 • Wyniki testów są bogato omawiane.
 • Prócz raportów w trakcie spotkań wypracowywane są rekomendacje i wskazówki do rozwoju.


Jeśli są Państwo zainteresowani przeprowadzeniem kompleksowej diagnozy predyspozycji zawodowych – prosimy o kontakt.

 Jesteś w: start  >> Diagnozy  >> Kompleksowa diagnoza pedyspozycji zawodowych