logo


Szkolenia dla edukacji

 

Każdy człowiek ma własny sposób myślenia, uczenia się, działania i odczuwania. Świadomość osobistej niepowtarzalności i skupienie się na jej poznaniu oraz najlepszym wykorzystaniu, to szansa na dobre funkcjonowanie w życiu zawodowym i osobistym.

Proponujemy Państwu szereg szkoleń przeznaczonych dla Rad Pedagogicznych:

 • Współczesna wiedza o mózgu człowieka wpierająca proces efektywnego nauczania;
 • Jak nauczyć a nie uczyć? - neurodydaktyka w praktyce;
 • Pokolenie Y, Z w szkole. Diagnoza i opis zjawiska;
 • Diagnoza edukacyjna. Jak stworzyć MAPĘ UCZNIA I ZESPOŁU KLASOWEGO;
 • Diagnoza talentów Rady Pedagogicznej a efektywność nauczania;
 • Coaching efektywną metodą nauczania;
 • Motywacja 3.0 - Reiss School Motivation Profile;
 • Trening Zastępowania Agresji - Agression Replacement Training;
 • Jak budować wysokie poczucie własnej wartości ucznia?
 • Język wspierający rozwój w oparciu o informację zwrotną;
 • Praktyczne stosowanie wyników diagnozy edukacyjnej;
 • Profilaktyka wypalenia zawodowego nauczyciela i ucznia;
 • Efektywna komunikacja w zespole, czyli "Zarządzanie FOCHEM" w gronie dorosłych i młodzieży;
 • Komunikacja i efektywna współpraca rodzic-nauczyciel-dziecko;
 • Współpraca z rodzicami - jak zareagować na "trudnego" rodzica?
 • Cyberprzemoc - szkolenie dla nauczycieli/ wykład dla rodziców;
 • Zasady budowania dobrych relacji w oparciu o KONTRAKT;
 • Ocenianie kształtujące - zasady i zastosowanie;
 • Uczymy do...? - Edukacja a rynek pracy przyszłości;
 • Inteligencja emocjonalna – mogę Zarządzać Sobą pod wpływem emocji!
 • Jak wybierać zawód? Piramida kompetencji. Mapa zawodów i umiejętności przyszłości;
 • Asertywność w kontaktach z rodzicami;
 • Zarządzanie konfliktem;
 • Szkolne gry uczniów - analiza transakcyjna;
 • Emisja głosu;
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą dotyczącą szkoleń – prosimy o kontakt.Jesteś w: start  >> Szkolenia  >> Szkolenia dla edukacji